Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на тока

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Община Самоков

За периода 22-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – вилна зона „Мечката” – трафопостове „Партиен дом” и „Мечка – 1”
За периода 22-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Ковачевци – трафопостове: „Център”, „Мандра”, „Градина”
За периода 22-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост „Хлебозавод”, извод Б, трафопост „МНО-4”, изводи А и Д, трафопост „Кв. 71”, изовод Б, трафопост „Алино-2”, изводи А и Б; ул. „Софроний Врачански”, ул. „Васил Левски” и ул. „Иван Вазов” (в началото)
За периода 22-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Маджаре – трафопост „Маджаре-1”, извод Б
За периода 22-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Говедарци – трафопост „Алиница”, извод Б
На 22.07.2013 г. /09.00-11.00 ч/ – вилна зона „Ренов дол” – трафопост „Ренов дол – Чешмата”, извод В
На 22.07.2013 г. /11.00-14.30 ч/ – с. Доспей – трафопост „Горни Окол -1” /кметство/, извод А
На 22.07.2013 г. /14.30-16.30 ч/ – гр. Самоков – трафопост „Културен дом”, извод Б
За периода 23-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Ярлово – трафопостове „ТКЗС” и „Ридо”
На 23.07.2013 г. /09.30-12.30 ч/ – с. Ярлово – „Военни блокове”, извод А
На 23.07.2013 г. /12.30-14.30 ч/ – Белчински бани, трафопост „Партийна школа”
На 23.07.2013 г. /14.30-16.30 ч/ – с. Белчин, трафопост „Белчин -1” /Център/, извод В
За периода 24-26.07.2013 г. /09.30-14.30 ч/ – с. Рельово – трафопостове „Рельово -1” /Мелница/, трафопост „ТКЗС”
За периода 24-25.07.2013 г. /09.30-14.30 ч/ – с. Белчин – трафопостове: „ТКЗС”, „МТС”, „Белчин-2”, „Малиград”, „Белчин-1” /Център/, „Белчин-3” /Ракиджилник/, „Белчин парк”, „Клисура”, „Белчински ханове”, „Чипс”;
За периода 24-25.07.2013 г. /09.30-14.30 ч/ – с. Белчински бани – трафопост „Партийна школа”
За периода 24-25.07.2013 г. /09.30-14.30 ч/ – с. Алино, с. Поповяне, с. Ковачевци, с. Ярлово
За периода 24-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Алино – трафопост „Алино -1” /Център/
За периода 24-26.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Клисура – трафопост „Клисура”

Leave a Reply