Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за планови прекъсвания на тока в Самоков, Алино, Бели Искър, Доспей, Марица, Радуил и Рельово

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 13-17.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – с. Рельово
За периода 13-17.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – Доспей – 12-та; 13-та; 15-та; 16-та; 18-та; 19-та; 1-ва; 20-та; 21-ва; 22-ра; 24-та; 25-та; 26-та; 3-та; 5-та; 6-та; 7-ма; 8-ма; Площада
За периода 13-17.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – Самоков – Авксенти Велешки; Васил Левски; Иван Вазов; Искър; Софроний Врачански; Цар Борис III
За периода 13-17.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – Самоков – Булаир; България; Захари Райнов; Крали Марко; Мургаш; Пирин; Подридна
За периода 13-17.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – с.Алино
На 13.10.2014 г. /09:00-13:00 ч/ – Самоков – Булаир; Иван Вазов; Искър; Никола Драмалиев; Оборище; Пашеница; Сини Вир; Цар Борис III
На 14.10.2014 г. /11:00-12:00 ч/ – Бели Искър – 1-ва, Язовир Бели Искър
На 14.10.2014 г. /12:45-13:00 и 16:00-16:30 ч/ – Марица – 10-та; 11-та; 1-ва; 2-ра; 3-та; 4-та; 5-та; 6-та; 7-ма; 8-ма; 9-та; Ал. Стамболийски; Васил Коларов; Васил Стойчев; Георги Димитров; Илия Захов; Никола Тотев; Сотир Иванов; Стоимен Захов; Тодор Янакиев;Нови Хан; Съединение;
На 14.10.2014 г. /12:45-13:00 и 16:00-16:30 ч/ – Радуил – 10-та; 12-та; 13-та; 1-ва; 2-ра; 3-та; 5-та; 6-та; 7-ма; 8-ма; 9-та; Бреза

Leave a Reply