Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за прекъсвания на тока в Самоков, Алино, Белчин, Доспей, Ковачевци и Рельово

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 06-10.10.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – с. Рельово
За периода 06-10.10.2014 г. /09:00 – 15:00 ч/ – Самоков – Авксенти Велешки; България; Бяла поляна; Георги Бенковски; Захари Зограф; Никола Образописов; Отец Паисий; Сан Стефано
За периода 06-10.10.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Самоков – Булаир; България; Захари Райнов; Крали Марко; Мургаш; Пирин; Подридна
За периода 06-10.10.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Ковачевци, общ. Самоков 1-ва; 23-та; 24-та; 25-та; 26-та; 3-та; 49-та; 50-та; 51-ва; 52-ра; 54-та; 55-та
За периода 06-10.10.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – с. Рельово
За периода 06-10.10.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Доспей – 12-та; 13-та; 15-та; 16-та; 18-та; 19-та; 1-ва; 20-та; 21-ва; 22-ра; 24-та; 25-та; 26-та; 3-та; 5-та; 6-та; 7-ма; 8-ма; Площада
За периода 06-10.10.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Белчин – 10-та; 19-та; 1-ва; 20-та; 21-ва; 22-ра; 23-та; 2-ра; 3-та; 4-та; 6-та; Витоша; Христо Ботев
За периода 06-10.10.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – с. Алино
На 09.10.2014 г. /08:00 – 08:00 ч/ – Доспей – 12-та; 13-та; 15-та; 16-та; 18-та; 19-та; 1-ва; 20-та; 21-ва; 22-ра; 24-та; 25-та; 26-та; 3-та; 5-та; 6-та; 7-ма; 8-ма; Площада
На 09.10.2014 г. /08:45 – 15:30 ч/ – Самоков – местност Ренов дол

Leave a Reply