Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава

Уважаеми колеги, ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:

Община Самоков

За периода 11-15.06.12. г. /08.30-16.30 ч./ – община Самоков – прекъсвания или кратковременни смущения в електрозахранването За периода 11-15.06.12. г. /08.30-16.00 ч./ – с. Ярлово – трафопост „Мелница“, трафопост „Ридо“, За периода 11-15.06.12. г. /08.30-16.00 ч./ – с. Рeльово – трафопост „Рельово – 2“ /Център/ За периода 11-15.06.12. г. /09.00-15.30 ч./ – гр. Самоков – трафопост „Свинарник – Червената земя“ За периода 12-15.06.12 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Драгушиново, трафопост „Съвета“, изв. В и трафопост „ДЗС“, изв. А /Селото/ На 11.06.12 г. /09.00-16.00 ч./ – в.з. „Щъркелово гнездо“, трафопост „УБО“, трафопост „Ветроходна база“, в.з. „Ренов дол“, трафопост „Ренов дол“, трафопост „Ренов дол – Чешмата“ На 11.06.12 г. /09.00-12.00 ч./ – с. Ярлово – трафопост „ТКЗС“, изв. А На 11.06.12 г. /12.00-16.00 ч./ – с. Алино – трафопост „Алино – 2“, изв. А На 11.06.12 г. /12.00-16.00 ч./ – с. Рeльово – трафопост „Рельово – 1“ /Мелница/, изв. В На 11.06.12 г. /10.00-11.00 ч./ – с. Мала църква – трафопост „Почивна станция – енерго“ На 11.06.12 г. /11.00-12.00 ч./ – с. Мала църква – трафопост „Училище“ На 12 и 13.06.12 г. /09.00-09.30 ч. 15.00-15.30 ч./ – с. Мала църква, трафопост „Училище“, трафопост „Картофохранилище“, трафопост „Золди – 1“, трафопост „Маджаре – 1“, трафопост „Маджаре – 2“; с. Говедарци трафопост „Варко“, трафопост „Стор“, трафопост „Гатера“; с. Говедарци, трафопост „Говедарци – 1“ /Център/, трафопост „Културен дом“, трафопост „Алиница“, трафопост „Доспей махала“, трафопост „Ракиджилник“, трафопост „Ранов“, трафопост „Дъ Рейс“, трафопост „Софстрой“, трафопост „Гюлечица“, трафопост „Буката“, к.к. „Мальовица“, трафопост „Глобул“ Мальовица, трафопост „Хижа Мальовица“ На 12.06.12 г. /10.00-13.00 ч./ – с. Мала Църква – трафопост „Почивна станция – енерго“, изв. В На 12.06.2012 г. /10.00-11.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост „Ястребец“ На 12.06.2012 г. /11.00-12.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост „ВЕЦ Бистрица“ На 13.06.2012 г. /10.00-11.00 ч./ – с. Ново село – трафопост „Ново село“ На 13.06.2012 г. /10.00-11.00 ч./ – с. Ярлово – трафопост „Училище“ На 14.06.2012 г. /10.00-11.00 ч./ – с. Долни Окол – трафопост „Долни Окол“ На 14 и 15.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Драгушиново – трафопост „Драгушиново“ /Център/, изв. Б На 15.06.2012 г. /10.00-14.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост „Кенара“ /Влашка махала/, /Трансформатор -1/

Leave a Reply