Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава

Уважаеми колеги,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Община Самоков
На 04.02.2013 г. /14.00-14.30 ч/ – гр. Самоков – трафопост „Детска градина”
За периода 04.02-06.02.2013 г. /10.00-16.00 ч/ – с. Ковачевци – трафопост “Център”, извод “В”
За периода 05.02-07.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Митрополия”, МрНН извод “Г”
За периода 05.02-08.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост “МНО – 4”, извод “Е” (ул. “Софроний Врачански” и ул. “Иван Вазов” (в началото))
На 05.02.2013 г. /09.00-12.30 ч/ – с. Белчин – трафопост “Белчин -3” /Ракиджилник/, извод “В”
На 05.02.2013 г. /12.00-16.30 ч/ – с. Рельово – трафопост “Рельово -2” /Център/, извод “Б”
На 07.02.2013 г. /09.00-12.30 ч/ – с. Алино – трафопост “Алино -1” /Център/, извод “А”
На 07.02.2013 г. /11.30-16.30 ч/ – с. Белчин – трафопост “Белчин -2” /Училище/, извод “Б”
На 08.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Цареви кладенци”, извод “Б”, с. Рельово – трафопост “Рельово -1” /Мелница/, извод “Б”

Leave a Reply