Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава

За периода 24–28.10.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Самоков
За периода 25-28.10.2011 г. /09.00-15.00 ч./ – трафопост “Мало равнище 1”.
На 25.10.2011 г. /10.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “кв. 210-юг”.
На 25.10.2011 г. /09.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Поща” /сградата на пощата, автогарата и магазините около пазара/.
За периода 25-26.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Рельово – трафопост “Рельово -1” /Мелница/.
За периода 25-26.10.2011 г. /09.00-15.00 ч./ – трафопост “Софстрой”, трафопост “Гюлечица”, трафопост ” Буката”, к.к. „Мальовица“, трафопост “Дъ Рейс”, трафопост “Глобул”, Мальовица трафопост “Хижа Мальовица”.
За периода 26-27.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Говедарци – трафопост “Културен дом”, трафопост “Ракиджилник”.
За периода 26-27.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Рельово – трафопост “Рельово -2” /Център/.
На 27-28.10.2011 г. /09.00-15.00 ч./ – трафопост “Почивни станции”, с. Бели искър, трафопост “Трети прозорец”, трафопост “Язовир Бели Искър”, трафопост ” връх Мусала”, трафопост “Тунела“.
На 28.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Бели Искър – трафопост “Бусо”, трафопост “ДЗС”; с. Белчин – трафопост “Белчин – 2” /Училище/

Leave a Reply