Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава

За периода 28.11–02.12.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Самоков
На 28.11.2011 г. /09.00-13.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Митрополия”
На 28.11.2011 г. /13.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “МНО” 3
За периода 28.11-02.12.2011 г. /09.00-15.00 ч./ – трафопост “Мало равнище 1”, в.з. „Щъркелово гнездо“; с. Доспей, трафопост “Доспей -1”, трафопост “Доспей -2”, трафопост “Доспей -3”, с. Продановци – трафопост “ТКЗС”
На 29.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Митрополия”
На 29.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Кенаро”
За периода 29.11-30.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ – трафопост “Ренов дол – Чешмата”, в. з. „Ренов дол“
На 30.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Старопитал”; с. Говедарци – трафопост “Културен дом”, трафопост “Ракиджилник”
На 02.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Бели Искър – трафопост “Бусо”, трафопост “ДЗС”

Leave a Reply