Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава

Уважаеми колеги,
ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:

Община Самоков
За периода 14-19.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – с. Рeльово – трафопост “Рельово – 2” /Център/, МрНН
За периода 14-19.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ – с. Ярлово – трафопост “Мелница”, МрНН
За периода 14-19.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ – с. Ярлово – трафопост „Ридо“, МрНН
На 15 и 16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ – трафопост “Водохващане Рилски Лен”
На 16.05.2012 г. /10.00-14.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Зарев”, с. Доспей, трафопост Доспей -1, трафопост Доспей -2, трафопост Доспей -3, с. Продановци, трафопост ТКЗС , трафопост “Лукойл”, с. Продановци, трафопост “Продановци -1”, трафопост “Продановци -2” с. Райово, трафопост “Райово -1”, трафопост “Райово -2”, трафопост “ТКЗС”, с. Райово, трафопост “Хмела”, с. Райово
На 16.05.2012 г. /10.00-14.00 ч./ – с. Райово – трафопост “Райово -1”, трафопост “Райово -2”, трафопост “ТКЗС”, с. Райово, трафопост “Хмела”, с. Райово
За периода 16-17.05.2012 г. /10.00-17.00 ч./ – във всички населени места на територията на община Самоков са възможни прекъсвания и / или краткотрайни смущения на ел. захранването
За периода 16-17.05.2012 г. /09.00-15.30 ч./ – с. Горни Окол – трафопостове “Горни Окол 1”, “Горни Окол 2” и “ТКЗС”, и с. Долни Окол – трафопостове “Долни Окол” и “ТКЗС”.
За периода 17-18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Ярлово, трафопост “Леярна”, трафопост “Училище”, трафопост “Военни блокове”, трафопост “ТКЗС”, трафопост “Глобул”, трафопост “Военно поделение”
За периода 17-19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Драгушиново, трафопост “ДЗС”, МрНН, изв.”А” /Селото/
На 19.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ – с. Мала Църква – трафопост “Почивна станция – енерго”, Мр.НН изв.”В”
На 19.05.2012 г. /13.00-14.00 ч./ – с. Рeльово – трафопост “Рельово -1” /Мелница/, МрНН изв.В
На 19.05.2012 г. /14.00-15.00 ч./ – с. Алино – трафопост “Алино -2”, МрНН, изв. А

Leave a Reply