Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:
Община Самоков
За периода 21-23.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ – с. Рeльово – трафопост „Рельово – 2“ /Център/
За периода 21-23.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ – с. Ярлово – трафопост „Мелница“
За периода 21-23.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ – с. Ярлово – трафопост „Ридо“
На 22.05.2012 г. /09.00-11.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “СБА”, трафопост “Петрол”, трафопост “Автосервиз”, трафопост “ДЗС”, с. Драгушиново, с. Шипочан, с. Ново село, трафопост “Джурелов”, трафопост “Вълчо Иванов”, трафопост “Софстрой”, трафопост “Средец”, трафопост “Пали”, трафопост “Завод за Електроди”, трафопост “Авала -1”, трафопост “Авала -2”, трафопост “ВКР”
На 22.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – с. Говедарци, трафопост „Говедарци -1“ /Център/
На 22.05.2012 г. /09.30-10.00 ч. и 12.00-12.30 ч./ – с. Мала Църква, трафопост „Училище“, трафопост „Картофохранилище“, трафопост „Золди -1“, трафопост „Маджаре -1“, трафопост „Маджаре -2“, с. Говедарци трафопост „Варко“, трафопост „Стор“, трафопост „Гатера“ с. Говедарци, трафопост „Говедарци -1“ /Център/, трафопост „Културен дом“, трафопост „Алиница“, трафопост „Доспей махала“, трафопост „Ракиджилник“, трафопост „Ранов“, трафопост „Дъ Рейс“, трафопост „Софстрой“, трафопост „Гюлечица“, трафопост „Буката“, к.к. Мальовица, трафопост „Глобул“ Мальовица, трафопост „Хижа Мальовица“
На 23.05.2012 г. /10.00-10.40 ч./ – гр. Самоков – КТП „Зарев“, с. Доспей, трафопост Доспей – 1, трафопост Доспей – 2, трафопост Доспей – 3, с. Продановци трафопост ТКЗС, КТП „Лукойл“ с. Продановци, трафопост „Продановци – 1“, трафопост „Продановци – 2“, с. Райово трафопост „Райово – 1“, трафопост „Райово – 2“, трафопост „ТКЗС“ с. Райово, трафопост „Хмела“ с.Райово
На 23.05.2012 г. /10.00-14.30 ч./ – с. Райово – трафопост „Райово -1“, трафопост „Райово -2“, трафопост „ТКЗС“, с. Райово, трафопост „Хмела“, с. Райово
На 23.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ – м. Чафчико, трафопост „Соколец Лес“
На 23.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Горни Окол, трафопост „Горни Окол – 1“, трафопост „Горни Окол – 2“, трафопост „ТКЗС“, с. Горни Окол, трафопост „ТКЗС“, с. Долни Окол трафопост „ТКЗС“ с. Долни Окол, трафопост „Долни Окол“

Leave a Reply