Новини, Шарен свят

ЧЕЗ уведомява

За периода 09-13.01.2012 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Самоков
За периода 09-13.01.2012 г. /09.00-15.00 ч./ – трафопост “Мало равнище 1”, в.з. „Щъркелово гнездо“
На 09.01.2012 г. /09.00-13.00 ч./ – с. Драгушиново – трафопост “Център”
На 09.01.2012 г. /09.00-11.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Керамична”
На 09.01.2012 г. /11.00-14.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Кв. 26”
На 09.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Иглика”
На 09.01.2012 г. /14.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Кв.71”
На 10.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Долна станция”
На 10.01.2012 г. /09.00-13.00 ч./ – с. Широки дол – трафопост “ДЗС”
На 10.01.2012 г. /09.00-11.00 ч./ – с. Мала Църква – трафопост “Училище”
На 10.01.2012 г. /09.00-11.00 ч./ – с. Райово – трафопост “Райово -1” /Център/
На 10.01.2012 г. /11.00-13.30 ч./ – с. Мала Църква – трафопост “Мала Църква -2”
На 10.01.2012 г. /11.00-13.30 ч./ – с. Райово – трафопост “Райово-2” /Магазина/
На 10.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “ВПД”
На 10.01.2012 г. /13.30-15.30 ч./ – с. Мала Църква – трафопост “Картофохранилище”
На 10.01.2012 г. /13.30-15.30 ч./ – с. Райово – трафопост “Хмела”
На 11.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Мусала”
На 11.01.2012 г. /09.00-13.00 ч./ – с. Долни Окол – трафопост “Долни Окол”
На 11.01.2012 г. /09.00-11.30 ч./ – с. Маджаре – трафопост “Маджаре -1”
На 11.01.2012 г. /09.00-11.30 ч./ – с. Рельово – трафопост “Рельово -1” /Мелница/
На 11.01.2012 г. /11.30-13.30 ч./ – с. Говедарци – трафопост “Гатера”
На 11.01.2012 г. /11.30-13.30 ч./ – с. Рельово – трафопост “Рельово -2” /Център/
На 11.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Ски влек -1”
На 11.01.2012 г. /13.30-16.00 ч./ – с. Говедарци – трафопост “Ракиджилник”
На 11.01.2012 г. /13.30-16.00 ч./ – с. Белчин – трафопост “Белчин -3” /Ракиджилник/
На 12.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Еделвайс”
На 12.01.2012 г. /09.00-13.00 ч./ – в.з. „Циментово кладенче“ – трафопост “Циментово кладенче”
На 12.01.2012 г. /09.00-11.30 ч./ – с. Клисура – трафопост “Клисура”
На 12.01.2012 г. /09.00-11.30 ч./ – с. Говедарци – трафопост “Алиница”
На 12.01.2012 г. /11.30-13.30 ч./ – с. Алино – трафопост “Алино-1” /Център/
На 12.01.2012 г. /11.30-13.30 ч./ – с. Говедарци – трафопост “Център”
На 12.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Мура”
На 12.01.2012 г. /13.30-16.00 ч./ – с. Продановци – трафопост “Доспей Махала”
На 12.01.2012 г. /13.30-16.00 ч./ – с. Продановци – трафопост “Продановци-2”
На 13.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Христо Ботев”
На 13.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Център”
На 13.01.2012 г. /11.30-13.30 ч./ – с. Поповяне – трафопост “Център”
На 13.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – к.к. Боровец – трафопост “Чайна”
На 13.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Христо Максимов”
На 13.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – с. Поповяне – трафопост “ТКЗС”

Leave a Reply