Новини, Шарен свят

ЧЕЗ уведомява

За периода 30.01-03.02.2012 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Самоков
На 30.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост „Буда“
На 30.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – с. Шипочан – трафопост “Шипочан -1”
На 31.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Златарска”
На 30.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Закусвалня”
На 30.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – с. Ново село – трафопост “Ново село”
На 30.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Културен дом”
На 31.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Баня”
На 31.01.2012 г. /09.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Магазина”
На 31.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Кв. 210”
На 31.01.2012 г. /13.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Болница”, извод “А” /Квартала/
На 31.01.2012 г. /09.30-15.30 ч./ – гр. Самоков – трафопост “МНО-1”, извод “Касета-1”, ул. “Софроний Врачански” №10 /блок “Юрий Гагарин”/

Leave a Reply