Новини, Шарен свят

ЧЕЗ уведомява

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:

Община Самоков

На 27.03.2012г. /09.00-14.00 ч./ – гр. Самоков – МТП “Държавен резерв”, трафопост “Опитна станция”
На 27.03.2012г. /14.00-15.30 ч./ – с. Маджаре – трафопост “Маджаре-2”
На 28.03.2012г. /10.00-12.00 ч./ – к.к. „Боровец” – трафопост “Лентохранилище”
На 28.03.2012г. /12.00-13.30 ч./ – к.к. „Боровец” – трафопост ” Летци”
На 28.03.2012г. /13.00-15.30 ч./ – к.к. „Боровец” – трафопост “Министерски вили”, МТП “Полски къмпинг”, трафопост “Лагер Септемврийче”, КТП “Концепт”
На 28.03.2012г. /09.00-16.00 ч./ – с. Гуцал – трафопост “Гуцал 1” (около пансиона)
На 29.03.2012г. /11.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – КТП “Куцкоп”
На 30.03.2012г. /13.00-15.00 ч./ – к.к. „Боровец” – трафопост “Олимп”

Leave a Reply