Култура, Новини

Честваме националната библиотечна седмица

Гл. библиотекар Албена Ихтиманска

По повод националната библиотечна седмица /11-15 май/ гл. библиотекар на Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” Албена Ихтиманска участва на 13 май в национална кръгла маса на тема: „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот”.
Обсъдена бе дейността на библиотеките като центрове за неформално обучение, самостоятелно учене и информационна грамотност, като консултанти и партньори. Споделен бе положителният опит на самоковската библиотека при изпълнението на проекта за повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълнители от кметствата в общината за работа със сайтове и административно-правни програми за електронни услуги на гражданите.
Самата кръгла маса се проведе в представителството на Европейската комисия в София. Българската библиотечно-информационна асоциация пък излезе междувременно със специално обръщение, в което се настоява за утвърждаването на обществените библиотеки като центрове за неформално обучение и самостоятелно учене.
В рамките на Седмицата в самоковската библиотека на 12 май бе открита и изложба на художника Георги Видинов.

Leave a Reply