Култура, Новини

Честваме юбилея на доц. д-р Мария Деянова с изложба в библиотеката

В Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” са подредени витрини с книги и публикации на доц. д-р Мария Деянова. Поводът е 85-ата годишнина на видния български учен и наш съгражданин.
Мария Деянова е известен езиковед, лингвист, специалист по диалектология, фонетика и морфология. През последните години тя се утвърди и като изтъкнат краевед. Много ценни са нейните изследвания за езика на Паисий Хилендарски, които водят до обосновани предположения, че родоначалникът на Българското възраждане е от Самоковския край.
Мария Деянова е носител на почетния знак „Златен век” – най-високата награда на Министерството на културата.
Забележителната наша съгражданка е същевременно безкрайно коректен и скромен човек. Преминала през горнилото на сериозни житейски и творчески изпитания, тя и сега продължава да държи перото и чрез него да събужда умът и съвестта на сънародниците си.

Leave a Reply