История, Новини, Поздравления

Честит Ден на Съединението!

Ангел Николов
кмет на община Самоков
Лиляна Янкова
председател на Общинския съвет

Уважаеми съграждани,
Наближава един от най-светлите в историята на България празници – 6 септември. В този ден през 1885 г. е обявено Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден се прекланяме пред дръзновението на нашите предци да обявят решителността си за обединяване на разпокъсаното ни отечество.
С решенията на Берлинския конгрес от 1878 г. се ликвидира Санстефанска България и се създава орязаното Княжество България, а Южна България под името Източна Румелия остава в пределите на турската империя, макар и с известна автономия.
Българското население не се примирява с несправедливите решения и незабавно повежда борба против тях. Първите опити за присъединяване се предприемат през 1880 г., но борбата придобива организиран характер след учредяването на Български таен централен революционен комитет в Пловдив през февруари 1885 г. През лятото се издига лозунгът за обединяване на Южна и Северна България под скиптъра на княз Александър І Батенберг.
Сутринта на 6 септември Съединението е провъзгласено. Това е дръзко събитие, завоевание със заявка за участие на българите в европейската история. Това е чисто българска победа, без външни подбудители и помощници, победа на българския свободолюбив дух. Победа страната ни постига и в последвалата Сръбско-българска война.
Въпросът за обединението на българската нация винаги е стоял на дневен ред в историята на народа ни. Но не само в обединението ни в едни държавни граници е истинското съединение. Нужно е обединение на българския дух в името на бъдещето на родината ни, а на местна почва – в името на бъдещето на Самоков и региона.
Нека помним, че сме самоковци, че сме българи, и в навечерието на 126-ата годишнина от обявяване на Съединението да мислим как най-добре можем да работим обединени в името на бъдещето ни.
Поклон пред подвига на нашите предци, работили за Съединението на България!
Честит празник!

Leave a Reply