Живот, Новини, Читателски

Често ме боли

Стойчо Караиванов

Често ме боли

Черни мисли в мен нахлуват
и от мислите – боли.
Камъните даже чуват,
ако съм се провалил.

Аз не знам в какво съм грешен,
та на изпит пред съдбата
съм изправил мойта честност –
да я защити душата.

Аз нима в живота труден
не старах се да вървя!
Спят ли другите – бях буден,
и работех, и творях.

От мечтите си бях воден,
от мечти и красота.
Роденият благороден –
знам, че сее доброта.

Знам, че всичко се постига
със любов, със мир и с обич…
Но вълната се надига
срещу мен със дива злоба.

Leave a Reply