Новини

Четири фирми кандидатстват да правят оградата на ДГ „Самоково”

Основен ремонт на оградата на детска градина „Самоково” предстои. За участие в обявената обществена поръчка за избор на изпълнител документи са подали четири фирми: „Божков Билд”, Сиби Билд”, „Данаила Билд” – всички от Самоков, и „Ринекс–М” от Благоевград. Предстои комисията да разгледа офертите и да даде своето становище.
За ремонта има изготвен проект, с който Община Самоков е спечелила финансиране по „Красива България”. Проектът е на стойност 64 хил. лв., като Общината трябва да осигури 55 % от общата сума. Предвижда се да се премахне досегашната стара ограда и върху положен бетонов фундамент да се монтира поцинкована армировъчна мрежа. Самият фундамент ще бъде облицован с камък.
При осъществяването на проекта ще бъдат разкрити 33 работни места. Новата ограда ще осигури безопасност на възпитаниците на детското заведение и ще допринесе за по-красивия облик на тази част от кв. “Самоково”.

Leave a Reply