Новини, Шарен свят

Чисти речни корита и нови диги срещу наводненията

Комисия, ръководена от зам.-кмета Васил Сайменов, е извършила проверка във всички населени места на общината, като е преценила състоянието на реките, дигите и мостовете. Целта е да се вземат навреме мерки за предотвратяване на евентуални наводнения при очакваното пролетно пълноводие след продължителната снежна зима.
Според изводите на комисията е необходимо да се почисти коритото на р. Широкодолка в горния край на Широки дол, както и да се направи дига на юг от сградата на бившето училище. В Горни и Долни Окол се планира да се изсекат храсти и машинно да се почисти коритото на р. Селска.
В Злокучане ще се почистят от наноси участъците на два моста, а в Доспей ще се почистят мостът и речното корито в началото на селото, както и коритото на р.Селска, като се направи и 100-метров отводнителен канал.
Почистване под мостове се планира за Белчин, докато в съседното Алино ще се работи по коритото на местната река Алинска. Мерки ще се вземат и за коритата на Шипочница в Шипочан и на Леви Искър в Мала църква.
Важни начинания се предвиждат за Бели Искър, където освен че трябва да се почисти около моста в махала “Бусо” и да се прокопае отводнителна канавка в този район, е наложително да се направи и дига на долния мост в селото.
В съседните Маджаре и Говедарци пък ще се възстановяват дигите на р. Черни Искър.
Време няма, трябва бързо да се работи, коментираха запознати.

Leave a Reply