Култура, Новини

Читалищата разпределиха помежду си държавната субсидия

Общинска комисия разпредели на 22 януари държавната субсидия за читалищата в Самоков и района.
Най-голяма субсидия получава читалище-паметник „Отец Паисий”. С по три и половина щата ще бъдат читалищата „Младост” в Самоков и „Христо Ботев” в Говедарци, а с по два щата – читалищата в Радуил, Маджаре, Доспей, Драгушиново, Широки дол, Белчин и Клисура. Останалите читалища ще бъдат с по един щат, включително и ярловското, което е подобрило работата си и специално дейността на местната фолклорна група и на библиотеката. С по половин щат ще работят само читалище „Светлина” в Самоков /7 квартал/ и читалището в Ново село. Самоковското читалище „Любословие” освен половин щат ще получи и 3000 лв. Читалищните ръководства в Маджаре и Клисура пък са решили да предоставят по 500 лв. от субсидията си за допълнително финансиране на детската фолклорна група в Марица и за честване на 90-годишния юбилей на читалището в Горни Окол.
Стана ясно, че общо щатовете – 50 бр., и размерът на финансите – 6400 лв. за щат, се запазват на равнището от миналата година.
Допълнително средства извън държавната субсидия ще отпусне Общината на читалище-паметник „Отец Паисий“ за театралния фестивал и фестивала на старата градска песен и на читалищата в Радуил, Бели Искър, Говедарци и Драгушиново съответно за традиционния Бобфест, за Празника на зелника, за фолклорния фестивал „Дар от природата“ и за Чакъровите тържества.
На срещата бе съобщено, че всички читалища са предали отчетите за работата си и финансовите си отчети за 2014 г. Постиженията и проблемите бяха коментирани под ръководството на Пепа Георгиева, гл. експерт „Култура” в Общината. Участваха представители на всички читалища в града и района.

Leave a Reply