Новини, Шарен свят

Читалища и кметства в Горни и Долни Окол, Рельово, Шипочан и Гуцал ще се обновят

Сградата на читалище “Искра” в Горни Окол

От името на Община Самоков в сряда, на 23 октомври, бе подписан договор за финансиране на одобрен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност на общински сгради в селата, в които се предоставят обществени услуги. Съгласно договора ще бъдат реконструирани и обновени читалища и кметства в Горни и Долни Окол, Рельово, Шипочан и Гуцал.
Одобрените проекти са по Програмата за развитие на селските райони. Финансирането е на стойност 832 724 лв. Всички обекти трябва да бъдат завършени окончателно до 23 октомври 2022 г.

Leave a Reply