Култура, Новини, Шарен свят

Читалището в Долна баня с ново настоятелство

Снимка: авторът

На извънредно общо събрание на членовете на народно читалище „Рила-1898” в Долна баня бяха избрани ново настоятелство и проверителна комисия. За председател на 115-годишния културен институт в рилското градче единодушно бе избрана Ангелина Черешарова.
Бурно и разгорещено бе начало на събранието. Някои от членовете оспориха редовността му, като посочиха, че само председателят Никола Николов е депозирал оставка, а не цялото ръководство.
Аргументите на т. нар. опозиция бяха оборени от секретарката на читалището и председател на събранието Маргарита Стефанова, която информира присъстващите, че съгласно Закона за народните читалища, устава на читалището и консултации с юрист при тази ситуация трябва да се проведе извънредно общо събрание, което да избере ново ръководство.
11-те несъгласни члена демонстративно напуснаха залата, декларирайки, че ще оспорят избора в съда. Събранието продължи работата си и избра читалищно настоятелство от 7 души и проверителна комисия от 3-ма души.
Най-много гласове за членове на настоятелството събраха новаият председател Ангелина Черешарова, Даричка Грозева, Иван Манански, Маргарита Стефанова, Ангелина Драганова, Славчо Гаджанов и Любомир Кузев.
В проверителната комисия за председател бе избран Здравко Митров, а за членове – Боряна Троянска, Цветанка Василева.
М. Стефанова сподели, че досегашният председател на настоятелството Никола Николов е работил в извънредни и трудни ситуации почти три години и половина, ръководството се е справяло успешно за това време и затова Стефанова предложи Николов да бъде обявен за почетен член. Предложението бе прието единодушно.
Членовете дадоха и препоръки за бъдещата работа на читалището, включително за утвърждаването на местен празник (който да се превърне в районен, областен или национален), по-силна да бъде връзката на читалището с учебните заведения в града, да се обмени опит с културни институции от други населени места.
Добра оценка бе дадена и за работата на читалищната библиотека.

Любомир Кузев

Leave a Reply