Читалище „Младост” има нужда от по-голям салон

Снимка: архив

В Посетителския център на Националния парк „Рила” в Самоков на 29 март се състоя общото отчетно-изборно събрание на читалище „Младост–2003 г.”.
Дневният ред бе обявен предварително в поканите и на присъстващите бе предоставен отчетът за изявите по културния календар за разискване. Присъстващите членове на читалището имаха възможност в продължение на два часа да получат пълна информация за дейностите, които се развиват в читалището.
Финансовият отчет, представен и обяснен от счетоводителката, бе изчерпателно обсъден. Гласувани бяха както отчетът, така и новата субсидия за 2019 г.
Избрана бе и комисия, която на сесия на Общинския съвет да представи исканията на читалището.
Поради напускане на града от Ирина Стоименова /отишла да живее в Русе/ за член на Проверителната комисия бе избрана Светлана Николова. „Настоятелството е много доволно от развитието на читалищната дейност”, заяви в изказването си Борис Вардев. Останалите изказали се също заявиха подкрепа и преизбраха настоятелството с председател Лилия Шуманова.
Сериозно внимание бе обърнато на проблемите. Хореографът Станислав Крумов говори за обучението на малките участници в школата по танци и за необходимостта от тяхно представително облекло за сцена. Има нужда и от разкриване на библиотека.
Изразено бе и становище салонът на бившия профсъюзен дом на културата да се предостави за сценичните изяви на читалището. Вече 16 години читалище „Младост“ е едно от малкото в региона без зала. А междувременно то се е доказало като културна институция с професионално обучение на децата и младежите в школите и с многобройни участия във фестивали в страната и чужбина получени награди. Зад всичко това стои труд. И то много труд!

Лилия Шуманова
председател на читалище „Младост-2003 г.”

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*