Култура, Новини

Читалище-паметник „Отец Паисий” отчете тригодишен период

Членовете на читалище-паметник „Отец Паисий” отчетоха на 15 февруари работата си за периода от март 2013 г. до февруари 2016 г. и избраха ново ръководство.
За председател бе преизбран Стоян Пашов. В настоятелството влязоха Албена Ихтиманска, Георги Димитров, инж. Георги Чапкънски, Мая Малканова, Надя Миткова и инж. Николай Николов. Избрана бе и проверителна комисия с председател Любослава Ярловска и членове Румяна Цолова и Иванка Вукова. Реши се годишният членски внос да остане 1 лв. и да се изготвят карти за членовете.
„Мила Родино”, тържествената музика и украсената със знамената на България, ЕС и Самоков сцена създадоха още в началото на форума усещане сред присъстващите за неговата значимост.
Ст. Пашов посочи, че творческа дейност развиват 14 школи и състави с 208 участници, от които 92 деца, 42 младежи и 74 възрастни. Във фестивали и конкурси представителите на читалището винаги са се класирали на призови места. Много са спечелените златни, сребърни и бронзови медали. Утвърдили са се през последните пет години националните фестивали за стара градска песен и „Театър без граници”, на които читалището е организатор и домакин. Годишно има около сто изяви на самоковски и гостуващи състави, общоградски чествания и др. Една от задачите занапред е да се сформира фолклорен състав.
Досегашният председател на Проверителната комисия Румяна Цолова отчете финансовата и административната дейност. Изразена бе тревога, че читалището не разполага със средства за належащия ремонт на фасадата на сградата, която е паметник на героите от войните и най-големият паметник на културата в града ни. Новото читалищно настоятелство ще работи активно за осигуряване на необходимите финанси, като ще разчита на съдействие в това отношение на Общината, бизнеса и гражданството. Одобрен бе и читалищният бюджет за 2016 г.

Евгения Попова

Leave a Reply