Читалище-паметник „Отец Паисий“ спечели 19 хил. лв. за балетната школа

Снимка: архив

Проект „Оборудване на балетна школа“ спечели читалище-паметник „Отец Паисий 1859“. Процедурата е на „МИГ Самоков“ и се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
На 26 май кметът Владимир Георгиев, който е и председател на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел „МИГ Самоков”, и председателят на настоятелството на читалището Стоян Пашов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Общият размер на помощта възлиза на 19 050,88 лв. с ДДС. Предвидено е с тази сума в залата на балетната школа да бъдат закупени и монтирани огледала и станки, които ще подпомогнат репетиционния процес. Залата ще бъде оборудвана и с мобилна аудио система – уредба, професионална видеокамера и статив. Така ще могат да бъдат по-добре подготвяни хореографските елементи при изпълненията на танцьорите.
Със заповед на изпълнителния директор на Държавния фонд „Земеделие”  Васил Грудев е одобрена проведената процедура по подмярка 7.2 на „МИГ Самоков“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Очакват се оценките от фонда на останалите подадени проектни предложения. Осъществяването на проектите ще подобри предоставяните услуги на населението и инфраструктурата – техническа, социална, културна и спортна – на територията на „МИГ Самоков“.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*