Култура, Новини

Читалище-паметник „Отец Паисий” ще създава музейна сбирка

На общо събрание на 17 февруари читалище-паметник „Отец Паисий-1859” отчете дейността си през мналата година и прие бюджета за новата 2020 г.
От името на настоятелството председателят Стоян Пашов представи дейността на различните състави през 2019 г. и новите им планове и замисли.
В читалището развиват дейност театралната трупа с ръководител Васил Михайлов, хор „Рилска песен” с диригент и корепетитор Борис Георгиев, групите „Дилижанс” /с рък. Димчо Тосков/, „Лунни лъчи” /Цветан Ангелов/ и „Самокови” /Иван Машов/, Школата по танцово изкуство /Ралица Стоянова/, Школата по изобразително изкуство „Захарий Зограф” /Пенка Боянова/, Литературният кабинет „Димчо Дебелянов” /Иван Ненов/, школите по пиано /Борис Георгиев/, акордеон /Георги Машов/ и китара /Георги Лазаров/, фолклорният танцов ансамбъл „Самоков” /Борислав Искрев/, а от миналата година и възстановената библиотека с близо 6000 тома /Детелина Машова/.
В 14-те състави участниците са общо 228, от тях 102 са деца. Успешно се провеждат двата национални фестивала в града – на старата градска песен и на любителските театри. Издадена е книга по случай 160-годишния юбилей на читалището. Има идеи за възстановяване на мажоретния състав и на школата по приложни изкуства, както и за създаване на духов оркестър.
От миналата година 8 февруари – денят на победоносната битка на самоковските воини край Булаир през Балканската война /1913 г./, вече е официален празник на читалището. Награди през миналата година са получили дарители и заслужили читалищни деятели, а самото читалище-паметник е удостоено със златния почетен знак на Самоков.
В доклада бяха отбелязани постигнатите успехи, включително на национално и международно равнище, на много от съставите. Анализирани бяха проблемите и бяха посочени и някои мерки за преодоляването им.
В доклада на Пашов и в изказванията на Аглика Крушовенска, Борис Георгиев и Зоя Станкова бяха изразени различни мнения за състоянието на хор „Рилска песен” – един от най-старите читалищни колективи, със 106-годишна история. Проблем е, че сега един човек се старае да съвместява длъжностите на корепетитор и на диригент. Остро се чувства нуждата от хористи от младото и средното поколение, особено от мъжки гласове. Някои от досегашните хористи се отказват. Решено бе проблемите да се обсъдят и да се намери решение на специална среща с участието и на читалищното ръководство.
Васил Михайлов изтъкна, че театралнят състав е също с почти 160-годишна история – през далечната 1861 г. е било дадено първото представление. През изминалите десетилетия са изиграни около 200 пиеси, близо 20 самоковци са завършили Висшия институт за театрално изкуство.
Благовест Ангелов настоя да се подобри организацията и да се работи много по-активно с децата и младежите в училищата, за да може да се обновяват и читалищните състави. В контекста на обявяването на Булаирската победа за празник на читалището той предложи да се създаде и музейна сбирка.
Стоян Пашов обобщи, че всички становища и предложения ще бъдат обсъдени от читалищното настоятелство и ще се вземат съответните решения. Пашов представи и финансовия отчет за миналата година. Приет бе и бюджет за тази година на стойност 161 650 лв. Държавната субсидия е 148 хил. лв., а 4 хил. са от Общината. Планира се 8500 лв. да се получат от стопански дейности.
Събранието определи и източниците, от които настоятелството да осигури финансови средства във връзка с окончателното завършване на работата по спечеления проект за обновление на читалищната сграда по Програмата за развитие на селските райони. Ремонтирани са покривът и фасадата, подменена е дограмата, но предстоят и вътрешни подобрения в сградата. Работата трябва да приключи преди да настъпи есента.
Приятен финал на събранието сложи със своите мелодични песни вокална група „Дилижанс”.

Тодор Попов

Leave a Reply