Култура, Новини

Читалищното настоятелство бе обновено

Обновено и подмладено бе настоятелството на читалище-паметник „Отец Паисий” на общото отчетно-изборно събрание на читалището, състояло се на 15 март.
За председател на настоятелството бе преизбран Стоян Пашов, а членове на настоятелството станаха Албена Ихтиманска, Георги Димитров, инж. Георги Чапкънски, Зоя Станкова, Любослава Ярловска и Мая Малканова.
За членове на Проверителната комисия пък бяха избрани Васил Михайлов, Румяна Цолова и Христо Ненов.
Общо 85 души се бяха събрали в залата, за да чуят доклада на председателя на читалището Стоян Пашов. Той посочи, че дейност развиват 11 творчески колектива.
Хор „Рилска песен” е възстановен през периода от диригента Иван Янков. Хористите са 40 души, репертоарът се обогатява, подготвени са и нови костюми.
Състав „Лунни лъчи” с ръководител Цветан Ангелов редовно участва със своите инструменталисти и солисти в общи и самостоятелни концерти, а през 2012-а е чествал и 10-годишен юбилей.
Вокална група „Самокови” е създадена през 1997 г. с 16-17 жени под ръководството на Лиляна Несторова. Сега участничките са 12, води ги Деница Михайлова, участват с успех във фолклорни фестивали.
Младежката театрална студия е създадена през 2010 г. Общо 16 млади театрали се ръководят от Васил Михайлов, участват във фестивали и печелят награди.
Участниците в литературния клуб с ръководител Иван Ненов се занимават с поезия и проза, издават книги, участват с публикации в периодичния печат, включително в национални издания. Иван Ненов е носител на награда на името на Николай Хайтов. Правят впечатление успешните изяви на съвсем млади членове на клуба – ученици.
Театралният състав „Мелпомена” наскоро се е присъединил към читалището, но показва добри резултати в своята дейност.
Мажоретният състав е създаден през далечната вече 1980 г. Дейността му продължава успешно под ръководството на Теменужка Янкова. В школата по пиано Цветанка Попова работи с малък състав, но възпитаниците й доказват възможностите си с добри изпълнения.
Школата по танцово изкуство с ръководител Ралица Стоянова участва в почти всички градски и в много национални изяви. Спектакълът „Изворът на Белоногата” е голямо постижение на балетистите. Над 80 деца и юноши се обучават в тази школа.
Школата по изобразително изкуство „Захари Зограф” е с ръководител Пенка Боянова участва с успех в изложби в страната и чужбина. Младите художници са заслужили много награди. Предстои им наскоро да подредят и изложба стъклопис.
В школата по акордеон с ръководител Георги Машов участват деца и млади хора от 6- до 16-годишна възраст. Школниците се изявяват на концерти и празници. Необходимо е обаче да се закупят още няколко акордеона.
През 2012 г. за първи път в Самоков се организираха два национални фестивала – на старата градска песен и театрален – съответно с 30 и 24 състава от цялата страна.
Общо 185 са участниците в различните читалищни състави.
В отчета си председателката на Проверителната комисия Румяна Цолова отбеляза, че всички приходи и разходи на читалището са били направени целесъобразно и няма нарушения.
Приет бе бюджетът на читалището за 2013 г. Единодушно бе утвърдено предложението членският внос от 50 ст. да се повиши на 1 лв.
Чест прави на Иван Ненов, който при избора на нови членове на читалищното настоятелство си направи самоотвод и предложи в ръководството да влезе младата поетеса Зоя Станкова.
Стоян Пашов благодари за доверието, за това, че бе преизбран за председател за трети мандат. Г-н Пашов поздрави новоизбраните и пожела успех на читалището за благото на града и общината.

Димитрина Божилова

Leave a Reply