Новини, Поздравления, Читателски

Човешка постъпка

Искам да изкажа своето възхищение от поведението на две жени – Зоя и Мариана /не научих, за съжаление, фамилните им имена/, които, както разбрах, чистят района в новия парк в крайречната зона. Когато видели, че възрастна жена се подхлъзнала и паднала, те веднага й помогнали да стане и с голямо внимание я придружили до дома й, за да й се окаже по-нататъшна помощ.
По-късно и лекарите в болницата направиха каквото трябва, но много ценна е била и първата помощ от тези две жени. Така трябва да си помагаме един на друг в днешното трудно време.

Нели Марчина

Leave a Reply