Новини, Туризъм, Читателски, Шарен свят

Шишманово кале е занемарено

Неприятно изненадани бяхме, когато с гости наскоро посетихме археологическите разкопки под вр. Цар Иван Шишман – на т. нар. Шишманово кале. Там няколко години поред се правиха проучвания,откриха се много важни находки, направиха се информационни табели и се каза, че ще се поддържа мястото, за да може да го видят колкото се може повече жители на нашия край и посетители от страната и чужбина. Още повече, че е съвсем близо /на 200-300 м/ от шосето за Говедарци и Мальовица.
За съжаление, когато го посетихме, видяхме, че никакво поддържане няма. Напротив, даже някои неща са изпочупени, навсякъде /и по пътеката/ са нападали клони, избуяли са бурени, и боклуци даже има. Табела има в началото, но пътеката е в такова състояние, че ако човек не познава добре местността, трудно би се ориентирал.
Хвана ни срам, че мястото е в такова състояние. Тук се хвърлиха доста общински средства, т. е. пари на нас, данъкоплатците, археолозите и техните помагачи работиха в жегите, при трудни условия, за да направят открития за миналото на града ни и района, от които се дойде до заключението, че още в древността на това място е имало селище /предшественик на Самоков/ със значение на областен център в административно и религиозно отношение.
Не знам защо, след като всичко това е толкова важно, наоколо е така занемарено. Сами не си уважаваме старините. А от тях зависи в някаква степен и бъдещето ни.
Сега ще се възстановяват крепост и църква над Белчин. И това е много хубаво, но не значи, че трябва да се изоставят грижите за Шишманово кале. Напротив, и двете места могат да се посещават от гости и да носят и приходи, и авторитет на общината.
Вярно е, че е криза, но в криза сме, кажи-речи, постоянно. Имало е пари да се свърши по-трудното, а сега няма, за да се поддържа поне това историческо място. Би трябвало там да има охрана през деня или поне периодично да се наглежда и почиства районът.

Р. Димитрова

Leave a Reply