Ще благоустрояват Седми квартал

Обществено обсъждане на предварителния проект за изменение на Плана за регулация и застрояване на кв. 33 – част от Седми квартал, се състоя на 27 февруари.
Става въпрос за терени на север от игрището. На някои места са предвидени нови прави улици. В централната част ще има зелени площи и детска площадка. Планира се да се образуват големи урегулирани поземлени имоти, като се запазят в тях по няколко жилищни постройки. Запазват се също площадът в центъра на квартала и имотите с търговско предназначение.
В крайна сметка стремежът е собствениците да си купуват право на строеж и на основата на удостоверение за търпимост да си заплащат данъците и да си открият партиди за ток и вода. Предвидена е и задължителна неприкосновена ивица покрай Искъра. Велосипедната алея пък ще бъде продължена до самото околовръстно шосе.
Очакват се сега становища, възражения и предложения.
Проектът е дело на консорциум „Урбан груп”, който е спечелил обществената поръчка. След изработването на окончателния проект той трябва да бъде одобрен от Общинския съвет.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*