Ще изградим ли паметник на Пепо Попангелов?

Със засилен интерес проследих репортажите на канал „Рила” от първите заседания на постоянните комисии към новоизбрания Общински съвет /адмирации за екипа, осъществил репортажите/ и директното излъчване на декемврийската сесия на съвета /адмирация за решението на съвета директно да се излъчват сесиите/.
И от заседанията на комисиите, подготвили решенията за сесията, и от самата сесия пролича ясно утвърждаващите се вече структура и профил на Общинския съвет при изготвяне и предлагане на проекторешенията и преди всичко при гласуването им от съветниците. Дали очертаващото се вече безкомпромисно противостоене при гласуването на важни решения ще е от полза за жителите на общината, ще покаже бъдещето. Това обаче е друга тема, за анализ на която са необходими още време и нови конкретни примери.
На сесията на 22 декември на основание на докладна записка от кмета Владимир Георгиев Общинският съвет взе решение да се възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ за завършеното вече преустройство на кръстовището при пресичането на бул. „Искър” с ул. „Цар Борис III” и други улици /т. нар. кръгово/. Макар и след дъжд качулка – по думите на съветника инж. П. Георгиев, закъснялото изготвяне на необходимия за узаконяване на приемането на преустройството ПУП може да се окаже целесъобразно – този устройствен план би трябвало да сложи началото на осъществяване на идеята за изработване и поставяне на бюст-паметник на нашия съгражданин Петър Попангелов–старши на подходящо място в града ни.
След преждевременната загуба на може би най-верния и безкористен приятел на Рила и Боровец много граждани, спортисти и общественици приеха със задоволство идеята именно при изхода от Самоков за Боровец да се увековечи паметта на този достоен наш съгражданин. В. „Приятел” публикува многократно становища на наши съграждани относно тази идея, както и подсещания към властимащите да се заемат с организацията за осъществяване на това добро дело.
Смятам, че сега е най-подходящият момент да се постави началото. За целта при изготвяне на заданието за изработване на ПУП нека общинската администрация да постави изискване към проектанта да се предвиди в проекта подходящо място за бюст-паметник на Петър Попангелов-старши. Ако правилно съм разбрал, при представянето на докладната си записка за необходимостта от изработване на ПУП-а г-н кметът спомена, че е предстоящо преместването на паметника на Христо Ботев на по-подходящо място. Редно е новият ПУП да реши комплексно цялата планировка на кръстовището.
В репортажа за първото заседание на комисията за спорт канал „Рила” излъчи пространствено интервю с председателката на комисията г-жа Рангочева. Успоредно с представянето на амбициозна програма, засягаща развитието на спорта в общината и задачите, които ще постави на ръководената от нея комисия и лично за себе си, тя отбеляза като пропуск на бившето общинско ръководство и Общинския съвет, както и на цялата самоковска общественост, че вече почти три години само се напомня от време навреме за необходимостта от израз на признателност към паметта на Попангелов, но на практика освен няколко идеи досега не е направено нищо за тази цел. Защо именно г-жа Рангочева като млад и амбициозен политик със значими функции в Общинския съвет, заедно с членовете на комисията за спорта, да не станат двигател за осъществяване на тази важна за града ни идея и тя от инициатива да се превърне в реалност.
Какво смятам, че трябва да се направи:
1. В кратки срокове Общинският съвет по установения ред да вземе решение: приема ли се като цяло инициативата за отдаване на признателност на Петър Попангелов–старши? Ако отговорът е положителен – да се конкретизира по какъв начин ще стане това /чрез бюст-паметник, наименуване на улица на негово име, наименуване на комплекс „Боричо” на името на Попангелов или по друг начин/.
2. Ако решението е за бюст-паметник, да се определи подходящо място, да се възложи идеен проект и след обществено обсъждане и одобряването му да се пристъпи към изработването и поставянето на паметника. Вероятно ще трябва да се спазят и други формални изисквания. Мисля, че главният архитект на Общината арх. Н. Клинчева и шефът на дирекцията по териториално-селищно устройство инж. Е. Перфанова ще предоставят необходимата консултация за изготвяне на проекта за решение на Общинския съвет.
Народът ни е казал, че добро дело, което започва да се върши рано в понеделник, завършва успешно. Какво по-удобно време от самото начало на новата 2012 г. да започне работа за осъществяване на едно благородно дело!?
Иска ми се да вярвам, че в обозримо бъдеще, тръгвайки от Самоков за Боровец, заедно със стотиците мои съграждани и хилядите наши сънародници, които свързват Самоков с името на Петър Попангелов-старши, минавайки покрай бюста му на входа на Туристическата градина, ще можем да се поклоним и да му кажем: „Пепо, всички ние те помним!”

Димитър Йончев

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*