Новини

Ще имаме ли площадка за строителни отпадъци?

Подобно питане отправи на сесията на Общинския съвет на 14 април инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/. Георгиев добави, че едно депо за строителни отпадъци тук би улеснило много инвеститорите.
Кметът Владимир Георгиев поясни, че в района много трудно може да се намери терен, който да отговаря на изискванията за обособяване на депо за строителни отпадъци. Единственото специализирано депо за строителни отпадъци в цялата голяма Софийска област е във Враждебна. Подобна площадка би могла да бъде евентуално част от новото депо, но за това трябва специално разрешение от Министерството на околната среда и водите и след това влагането на нови значителни инвестиции. Освен всичко друго не е изключено след една подобна реализация Общината да бъде задължена да приема там строителни отпадъци и от други общини. 
Вл. Георгиев добави, че междувременно са създадени добри условия за инвестиции в общината, като се изгражда техническата инфраструктура, обособяват се съответни терени, а таксите са най-ниски в цялата Софийска област.
По директива на Европейския съюз през тази година 80 % от строителните отпадъци трябва да се рециклират. Ангажиментът е на възложителите на обектите.
Старото депо не може да се използва. То е затворено и ще бъде рекултивирано въз основата на спечелен от Общината проект. Избран е вече и изпълнител, който предстои да започне работа.
За да се предотврати изхвърлянето на строителни и други отпадъци на нерегламентирани места ще бъдат поставени камери и ще се конфискуват превозните средства на нарушителите.
Кметът обясни още, че и сега няма пречка строителни отпадъци от дребни домашни ремонти да се приемат в новото депо.

Leave a Reply