Новини, Читателски, Шарен свят

Ще има ли достатъчно дърва за отопление?

По следите на едно писмо

Посетих наскоро Общинското лесничейство и се срещнах с шефа му инж. Евгени Димитров. Времето е такова, че трябва да мислим за осигуряване на дърва за отопление. Затова го помолих да ми обясни процедурата, за да мога и аз да доставя дърва за семейството си. Той ми обясни, че това е много трудно, защото нямат дърва на склад. Поинтересувах се защо това е така, след като сега е сезонът да се добиват дърва. Той ми отговори, че с добива се занимава държавно горско стопанство, а общинското лесничейство няма право да извършва такава дейност.
Миналата година общинското лесничейство е направило 1 млн. лв. печалба, която е била от външни услуги или от даване на гори за експлоатация. Управителят ми обясни, че Общинският съвет тази година е взел решение да се правят доставки за населението и е определил цената на кубик дърва, но се срещат затруднения, тъй като нямат хора, които да добиват дървата.
Нима не е възможно да се използват безработни, които в Самоков са над 3000 души, е въпросът ми към ръководствата на лесничейството и Общината?

Кирил Андонов

Б. Р. По повод на писмото управителят на Общинското лесничейство инж. Евгени Димитров заяви: „Ние сме бюджетно предприятие и не можем да назначаваме работници. Добива на дърва възлагаме на дърводобивни фирми чрез търг или конкурс. Затруднението идва оттам, че фирмите са заинтересовани да продават дървата, не само да ги добиват. Понеже има твърде много социално слаби и възрастни хора, които не могат да си добиват сами дърва за огрев, желаещите да си закупят на достъпни цени от Общинското лесничейство дърва са много и наличните количества не достигат.”
Предстои предоставяне и на сечище от Общината, откъдето граждани ще могат сами, по т. нар. тарифна такса на корен, да си добиват дърва за отопление.
Очаква се със съдействието на общинската управа и държавното горско стопанство да вземе присърце проблема.

Leave a Reply