Новини, Политика, Читателски

Ще има ли полза от приказките?

Снимка: www.samokovci.com

Всеки месец съветниците от сдружение “Самоковци за Самоков” се срещат с граждани, запознават ги с дейността и решенията на общинските сесии и работата на своята група. Присъстващите се изказват, дават предложения. Целта на всички е да се помогне за по-доброто развитие на града ни и на цялата община.
Идеята е хубава, на практика обаче кой знае какъв видим ефект от цялата тази работа засега не забелязваме.
На тези срещи присъстват само обикновени граждани. Няма представители на партии, нито общински съветници или служители от Общината. Наистина, това не е задължително, но смятаме, че ще бъде по-ефективно, ако присъстват и такива хора. Така те ще чуят това, което вълнува гражданите, а могат и да съдействат за поставяне на най-важните въпроси за разглеждане в Общинския съвет и за вземане на съответните решения.
Иначе сега ние си говорим, приказваме, а керванът си върви…

Жители на Трети квартал

Leave a Reply