Статии, коментари, Читателски

Ще има ли самоковски “Етър”?

Един въпрос, който мен лично, а вероятно и много мои съграждани вълнува е, има ли бъдеще идеята за изграждане на самоковски “Етър” по подобие на габровския?
Знае се, че Самоков още отпреди Освобождението е град на занаятите: кожарство, гайтанджийство, щавене на кожи, бакърджийство и пр. Сега тези занаяти почти не се практикуват. Ето защо, ако се осъществи идеята за изграждане на “Етъра”, те ще се възродят.
Тази идея беше много актуална на времето, когато бе приет планът за облагородяване на бреговете на реките Бистрица и Искър. Съществуват всички необходими условия: наклонен терен, вода, красива природа… А защо да не се използва и поречието към Рила?
Ако тази идея се приеме и осъществи, тя ще има голямо стопанско значение. Една такава атракция кой би подминал, посещавайки Самоков!?
Все още могат да се намерят стари майстори, които с желание биха предали своя опит на млади хора. Така биха се създали и работни места.
Моето единствено желание е Самоков да се развива за благото на своите граждани. Бих приел с удоволствие и други мнения по този въпрос от по-широк кръг хора.
Димитър Попов

Leave a Reply