Новини, Читателски, Шарен свят

Ще остане ли Самоков без сметище?

Вече наближават две години, откакто предишното ръководство на общината реши да складира над 1 млн. тона боклуци в непосредствена близост до Самоков и Драгушиново. Гражданите на общината разбраха това няколко месеца по-късно, когато беше поръчана скандалната екологична оценка, имаща за цел да покаже, че мястото е подходящо за сметище /оценката бе изготвена от научен колектив с ръководител с оценка от дипломата 3,67/.
Вече година и половина продължават протестите ни и опитите да убедим общинското ръководство, че изграждането на сметище на това място ще бъде опасно за здравето на хиляди граждани на общината и че затова трябва да бъде избрано друго място.
Преди година и половина предишният кмет ни казваше, че “вече всичко е решено”, че “няма време да бъде избрано друго място”, че “това е държавна политика и ние нищо не можем да направим”.
Виждаме, че не всичко е решено, а за тази година и половина можеше три пъти да бъде избрано друго място за сметището. На въпроса пък за “държавната политика” министърът на околната среда и водите отговори в парламента, че министерството няма нищо общо с избора на място за сметището, който е направен от ръководството на община Самоков.
Притеснително е, че старото ръководство отдавна си отиде, смениха се и голяма част от общинските съветници, но новото ръководство и новият общински съвет не правят нищо засега за избор на ново място за сметище.
Още повече след като стана известно заключението на експертизата, изготвена по поръчка на административния съд от Института по хидрология и метеорология на БАН, където се казва, че газовете от сметището ще постъпват над Самоков и ще се задържат там продължително от инверсиите. При това в повече от 60-70 % от времето, т. е. общо над 200 денонощия в годината!
Сякаш е нужно някой да го казва, защото живеещите в долния край на Самоков и в Драгушиново не го виждат всеки ден… Колко пъти го повторихме, колко снимки показахме и на предишните, и на сегашните ръководители на общината… Преди ни казваха: “Вие не разбирате, оставете специалистите да решават.” Ето, специалистите решиха – има ли по-авторитетна институция от НИМХ на БАН, която да ви го каже или онзи с дипломата 3,67 разбира повече?!
Още по-притеснително е , че на съдебното заседание на 19 януари срещу приетия от предишния общински съвет подробен устройствен план /ПУП/ на сметището общинското ръководство изпрати адвокат, който твърдеше, че жалбите ни са неоснователни.
Не искаме да мислим, че новите ръководители на общината са като старите. Напротив, смятаме, че те ще бъдат много по-разумни и отговорни пред бъдещето на Самоков, затова ги приканваме: “Господа, ясно се видя, че сметище на това място не може да се прави. Час по-скоро предприемете необходимите действия за избор на нова площадка, за да не остане Самоков без сметище!”
Припомняме, че има 20 вече изследвани площадки. Или като компромисен вариант изберете дерето, намиращо се на изток от сегашното сметище /което е затворено от всички страни и се намира с още 1 км по-далече), в което да бъде направено ново депо за отпадъци само за нашата община. Самоковци заслужават да живеят в чиста среда, да дишат чист въздух, а не градът ни да се превръща в център на боклуците.
Предвид заключенията на горепосочената експертиза и предвид на това, че сметищният газ съдържа десетки отровни, силно отровни и канцерогенни вещества, описани в ДОВОС /доклада за оценката за въздействие върху околната среда/ и изчислените количества такива газове, надвишаващи 10 пъти газовете от сегашното сметище, продължаването на опитите да се прави сметище на това място ще бъде явна и умишлена заплаха за здравето на самоковци и драгушинци.

Инициативен комитет

Leave a Reply