Новини, Политика, Шарен свят

Ще отдават под наем паркингите в Боровец за 3 г.

Паркингите в Боровец ще бъдат отдадени под наем за срок от 3 години чрез общински търг с явно наддаване. До обявяването на резултатите от търга и подписването на договор паркингите и паркоместата в курорта ще бъдат стопанисвани от общинската администрация. На сесията в четвъртък бе отклонено предложението на съветника Александър Боев /ГЕРБ/ паркингите да се отдават за срок само от една година, тъй като в противен случай, както посочи Боев, няма да може да се реагира адекватно на евентуално променилата се икономическа конюнктура и ще се получат по-ниски общински приходи от възможните.

Leave a Reply