Новини

Ще приспособяват горите към климатичните промени

Мерки за повишаване на устойчивостта на горите в Югозападна България към очакваните изменения в климата бяха представени и обсъдени на работна среща в стопанство „Витошко-Студена” на 28 юни. Участваха представители на Югозападното държавно предприятие, Изпълнителната агенция по горите и други институции, както и на неправителствени организации. Стана ясно, че мерките са разработени по проект, финансиран от Националния доверителен екофонд и осъществен от екип учени и експерти, обединени от сдружение „Балканка – 2009“.
Предвижданията на специалистите сочат, че ще се засилват летните суши, температурите до края на века ще се повишат с 3-4 градуса, ще зачестят стихиите – бури, порои и др.
Подобни аномалии водят до забавяне на растежа и дори до преждевременно загиване на дърветата. Най-уязвими са създадените през миналия век иглолистни култури на площ от над 17 млн. дка главно върху ерозирали почви.
Според директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов е необходима по-широка дискусия в търсене на обществена подкрепа и осигуряване на финансови средства за справяне с последствията за горите от очакваните изменения в климата.
Прогнозираното изместване на горско-растителните пояси с около 400-500 м нагоре в планините, както и появата на нови за страната условия, предизвика много голям интерес сред участниците в срещата. Учените и експертите предлагат букът да се замени със зимен дъб, габърът и церът – с космат дъб, а в най-ниските части да навлязат и други видове.
Налага се и да се наблюдават по-отблизо процесите в горите, да се предприемат по-сериозни мерки за предотвратяване на горски пожари, да се подбират по-издръжливи на засушаване и по-устойчиви на природни нарушения дървета.

Leave a Reply