Новини, Читателски, Шарен свят

Ще продължи ли газификацията на района?

Преди няколко години Самоков и Боровец бяха газифицирани. С газ се снабдиха училищата, много обществени сгради, частни домове и др. Прокаран бе газопровод и до Боровец. Всичко това подобрява бита, стандарта на живот, а допринася и за развитието на туризма в района, без който, честно казано, сме загубени…
Но няма ли възможност да се газифицират и други райони в общината, освен курорта Боровец? Имам предвид преди всичко района на Искровете – Бели Искър, Мала църква, Маджаре и Говедарци. Този район по традиция е с развит туризъм, а и перспективите са добри. Направи се дори голям проект за грандиозно развитие тук в перспектива. Вярно, криза е сега, но тя няма вечно да продължава.
Ако се направи газопровод към Искровете, ще може да се захранят с газ не само обществени сгради, но и частни домове, а и многобройните туристически обекти в тези села и около тях. Да се топлиш на газ може би не е толкова евтино, но си има и важни предимства. Всеки ще си прави сметката.
От друга страна така ще спрат или поне ще намалеят добивът на дърва за отопление и бракониерската сеч, която в този район не е изключение.
Нека се направят разчети и се помисли по този въпрос от фирмата по газификация, от общинската управа и кметствата в селата, а и от собствениците на туристически бази в района.
Този проблем не може, естествено, да се реши за ден до пладне, но може да се мисли по него и евентуално да се действа, да не се губи време.

Петър Иванов

Leave a Reply