Новини, Читателски, Шарен свят

Ще се подготвим ли да предотвратим наводненията?

Падналите през последните дни и седмици камари сняг не се помнят от много години и дори от десетилетия. Еврокомисарката Кристалина Георгиева вече предупреди, че това създава големи опасности от наводнения. Но това го виждаме и ние, обикновените хора. Не е нужно да си голям специалист, за да можеш да си представиш какво ще стане при едно затопляне на времето с този дебел сняг – ще започне активно снеготопене и… наводненията са готови.
Много сняг има и по покривите на къщите и сградите, но сега най-важно според мен, а и според други съграждани е да се вземат мерки за изхвърлянето на снега. Не бива да се чака, а още сега, при възможност, да се отделят хора и техника и камарите сняг в централната част на града, по улиците и пр. да се превозят и изхвърлят в Искъра. Така пролетното снеготопене няма да бъде толкова обилно и няма да заплаши в голяма степен града и местните жители.
Това е грижа на Общината и съответните фирми, но и от “ВиК” носят отговорност. Би трябвало да се прегледа канализацията, да се ремонтират шахти, където е необходимо, за да може каналите да поемат стопения сняг, а не да тръгнат реки по улиците, които биха заплашили особено района северно от центъра на Самоков – Първи и Седми квартал и най-вече западните им части.
Голяма е заплахата за ромския квартал, където, доколкото се знае, има одобрен проект за 1 млн. лв. за довършване на канализацията на Боклуджа, но работата тепърва предстои.
Добре е, ако под ръководството на общинската администрация и с участието на ръководители и специалисти от други фирми се изработи специална програма за неотложните мерки, които трябва да се предприемат, със съответните срокове и отговорници. Не бива да се губят дни, време, да се чака пролетта, за да се работи.
А и самите граждани трябва да са наясно с това, какво ще се предприеме по този важен въпрос, за да могат евентуално да съдействат в това отношение. Трябва да е ясно и по какъв начин ще бъдат оповестявани, не дай си Боже, ако въпреки всичко, ни връхлети ново природно бедствие.
В рамките на града стената на Искъра /хвала на хората, които я направиха навремето/ все още пази Самоков, но преди няколко години наводнения станаха в районите на Говедарци и Маджаре, в Драгушиново, Шипочан, а и в други села в общината. Тези застрашени участъци също навреме би трябвало да се инспектират и да се предвиди, ако има нужда, какво да се прави там.
В края на седмицата предстои да се приеме общинският бюджет за тази година. Редно е в него да се предвидят необходимите средства за мероприятията, свързани с предотвратяването на евентуални наводнения.

Димитър Георгиев

Leave a Reply