Ще спасим ли нивите, ливадите и пасищата от самозалесяване?

За последните 20 години погрешен преход от категориите ниви, ливади и пасища са преминали в горския фонд като самозалесени към 10-15 % от площите. Това са хиляди декари.
Тези ниви, ливади и пасища са хранели населението от векове.
Какво е планината без своите прекрасни поляни, като няма животни и поляните се самозалесяват с иглолистни видове? Тази картина трябва да разтревожи не само Общината, а и цялата общественост. Защото ако не запазим земята, нивите като основно средство, какво земеделие ще изграждаме?!
При наличието на съвременна техника за почистване на застрашените площи и при отпуснатите ни субсидии от европейските фондове за почистени площи, без разораване, в размер до 18-20 лв. /а при изравняване с развитите държави тази субсидия може да се увеличи/, е престъпление да не се използват тази техника и тези пари. Почистването ще струва максимум 6-8 лв. на декар, останалите 10 лв. се полагат на собствениците на земята.
Необходимо е единствено инициатива от собствениците, помощ от Общината – преди всичко правна, и картината ще се промени по посока на запазване и съхранение на застрашените площи.
Йордан Прокопиев
агроном

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*