Новини, Читателски, Шарен свят

Ще спасим ли пасищата и нивите от самозалесяване?

След още 5-10-15 години край много населени места самозалесилите се ниви и пасища ще достигнат над 60-70 % от площите. И сега има землища на села, където самозалесяването с иглолистни видове е засегнало над 2/3 от нивите, които не се обработват. Има цели местности, които просто не можем да познаем. Вместо ниви и пасища, израсли са иглолистни видове на по 10-15 години.
С помощта на Общинската комисия по земеделие и гори, Общинския съвет и кметовете на села и с използване на субсидиите от европейските фондове за почистване на площите в размер на 17-18 лв./дка положението обаче може да се измени и подобри. Разходите за заплащане за механизираното почистване са не повече от 7-8 лв./дка. Останалите средства могат да се ползват от собствениците на площите и Общината.
Вярвам, че инициатива ще проявят както собствениците на земя, така и кметовете, и Общинският съвет. Нека да спасим за поколенията тези много ценни площи – ниви и пасища от самозалесяване.
Какво са гората, планината без прекрасните поляни – били те ниви или високопланински пасища!
Мотивирана докладна записка с предложение за почистване на тези площи ще подам в Общинския съвет. Надявам се на благоприятно развитие, което ще бъде от полза за жителите на нашия район.

Йордан Прокопиев
агроном

Leave a Reply