Новини, Туризъм, Шарен свят

Ще стане ли Рила геопарк?

Целите и дейността на Агенцията за регионално развитие на Рила бяха представени на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район на страната, състояло се в края на септември в Боровец. Разгледани бяха посланията към местната общност, свързани с проекта “Рила – кандидат за геопарк”.
Представена бе и националната политика във връзка с измененията на климата и бяха обсъдени въпроси, свързани с проблема и с предприемането на съответни мерки в региона. Дискусия се разви и по темите за източниците за финансиране на мерки за преодоляване на неблагоприятното въздействие от изменението на климата и свързаните с тях значими проекти на територията на Югозапада.
Имаше разисквания и по оценката за изпълнение на Регионалния план за развитие за периода 2007-2013 г. Приета бе програма за дейността на Регионалния съвет за 2015 г. По темата докладваха управителят на Пернишка област Бойка Павлова и зам.-областният управител на Софийска област Живка Такева-Първанова.
Представена бе и оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014–2020 г.
Заседанието бе открито от управителя на Софийска област Юлиян Леков, председател на Регионалния съвет, и ръководено от Даниела Бакърджиева, зам.-управител на Софийска област.

Leave a Reply