Новини, Шарен свят

Ще събарят опасни и грозни сгради

В безобразно състояние е сградата в пазара, в която се помещаваше ловно-рибарският магазин, от нея са останали само основните колони. От Общината е изпратено писмо на собствениците с предписания за пълно премахване на постройката и почистване на терена.
В лошо състояние е и сграда на ул. „Скобелев”, близо до пазара. По указанията на инженер-конструктор към собствениците са направени предписания да бъде премахната северната стена на постройката.
Същевременно е предписано изцяло да се събори самосрутваща се постройка на ул. „Софийско шосе”, срещу бензионастанцията на „Лукойл”.
След изтичане на срока на уведомленията, ако не бъдат предприети предписаните действия, ще премахнем остатъците от сградите, но собствениците трябва да заплатят тази дейност, уточниха на 1 февруари от общинската администрация.
Предписанията са направени след оглед на постройките от общинска комисия от специалисти, назначена от кмета. Начинанието е предприето след сигнали на граждани за тези сгради, които не само загрозяват градската среда, но представляват и опасност за хората и имуществото им.

Leave a Reply