Новини, Шарен свят

Ще търсят подземни богатства в Самоковско

Подземни богатства ще се търсят в нашия район и на територията на съседната Радомирска община – в м. Попови егреци. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е открил производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми там на основание на постъпило заявление. По-подробно съобщение на министерството по този въпрос е публикувано в “Държавен вестник” /бр. 106 от 30 декември 2011 г./.

Leave a Reply