Новини, Шарен свят

Ще учат младите ромки да не попадат в трафик

Педагози бяха обучени на 29 и 30 март в офиса на фондация „Социален консултативен център” в рамките на проект: „Превенция на трафика сред младите ромски момичета от община Самоков – необходимо настояще, неизбежно бъдеще”.
Проектът ще се изпълнява в продължение на година и половина. Финансова подкрепа оказва германският комитет „Световен ден на молитвата”.
Водеща на обучението бе Милка Кощрова, психолог, представител на една от партньорските организации на фондацията – сдружение «Партньори – Самоков». Активно в дейността се включиха и четирима учители, които започват да работят с момичета от ромски произход, за да ги приучат на знания и умения, необходими им за предпазване от попадане в трафик на хора.
Лекторката запозна обучаващите се с нормативната уредба в тази насока, с целите на трафикантите и с основните групи лица, застрашени от попадане в трафик. Представени бяха добри практики. Педагозите получиха и материали по темата.

Leave a Reply