Ще черпим опит от градове в Испания и Италия

Местната инициативна група /МИГ/ – Самоков ще си сътрудничи със сродни структури в Испания и Италия. Спечелен е проект за международна дейност с безвъзмездно финансиране по мярка „Транснационално сътрудничество” на Програмата за развитие на селските райони. Договорът е подписан на 3 юли от кмета Владимир Георгиев в качеството му на председател на Управителния съвет на МИГ-а.
Проектът е на стойност 50 хил. лв. Сумата ще се изразходва главно за дейности, чиято цел е да се подготви проект за сътрудничество с МИГ-ове от общини в Италия и Испания. Предвидените дейности ще дадат възможност да се планират съвместни инициативи и изяви, да се извършат проучвания и консултации, като се подпишат и договори между партньорите.
За всичко това говори на пресконференция в Туристическия информационен център на 9 юли изпълнителният директор на самоковската Местна инициативна група Катя Симеонова.
Експертът Валентина Ангелова допълни, че са предпочетени туристически центрове в Испания и Италия, които имат сходни с нашите условия и потребности, намират се до големи градове и успешно се борят за задържане и привличане на млади хора и за развитие на местния бизнес. В този смисъл се преценява, че дългогодишният опит на партньорите ще бъде много полезен за самоковската МИГ и изобщо за нашия град и района.
На пресконференцията присъства и председателят на Управителния съвет на Местната инициативна група Владимир Георгиев.
Предстои екипът на МИГ-Самоков да кандидатства с подобен проект, но за национално сътрудничество. Целта е да се извършат предварителни дейности за организирането на съвместни инициативи с партньори от други местни инициативни групи в страната, с които да се обменят добри практики и да се почерпи от тях положителен опит.
През лятото представители на МИГ – Самоков пък ще имат информационни срещи почти във всяко населено място в общината.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*