Юбилейно десето издание на ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

Дирекцията на Национален парк „Рила“ в партньорство с други институции организират национален ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.
Конкурсът се провежда за десета поредна година.
Откриването на изложбата, отчитането на резултатите и награждаването ще се състоят на 23 ноември 2018 г., петък, в Градската художествена галерия в Благоевград.
Крайният срок за изпращане на творбите е 9 ноември 2018 г., петък, на адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” №1 /Младежки дом/, п. к. 152 – Център за личностно и творческо развитие.
Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи, да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Конкурсът насочва вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, провокира въображението на участниците, като стремежът е да се формира активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието.
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страна в следните направления: рисунка – І-ІV клас, V–VII клас и VIII-XII клас; разказ – V-VІІ клас; есе – VIIІ-ХІІ клас; фотография – I–XII клас; мултимедийна презентация – V–VII клас и VIII-XII клас; приложен екодизайн – V–VII клас и VIII-XII клас.
Подробна информация е публикувана на интернет страницата на НП „Рила“ на адрес: www.rilanationalpark.bg, рубрика „Новини“, и в Администрация> Интерпретативни програми и образование> Образователни дейности, както и на страницата във фейсбук „Национален парк „Рила”.
Във всяко направление и възрастова група ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/ и по три поощрения. Класираните на първите места ще посетят парламента и ще се срещнат с председателя на Народното събрание. Наградените участници ще посетят и популярно място, свързано с природата, земята и хората.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*