Новини, Шарен свят

Югозападното предприятие откликва на предложения на бизнеса за пазара на дървесина

От Ръководството на Югозападното държавно преприятие информираха, че са разгледали и обсъдили предложенията на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от Благоевградска, Пернишка, Кюстендилска и Софийска област във връзка с пазара на дървесина, действащите договори за ползване от горите и промените в нормативните документи.
От предприятието допълват, че за да се облекчи работата на фирмите, ще се търсят варианти за корекции в утвърдените договори за ползване на дървесина, съобразени с пазарните условия. Предприятието декларира  готовност да обособява нови и по-малки обекти, които да предоставя на процедури. Поради ограниченото към момента търсене на дървесина ще се разгледат възможности за промени на цените на иглолистната технологична дървесина и на широколистните дърва за огрев.
В отговор на настояванията на бранша предприятието поема ангажимент за по-бързи действия и засилен контрол при приемане и окачествяване на дървесината.

Leave a Reply