Новини, Шарен свят

ЮЗДП пуска в интернет иновативна карта на горите в Югозападна България

Подготвена е нова интерактивна карта на горите в териториалния обхват на Югозападното държавно предприятие. От началото на септември картата е свободно достъпна на интернет страницата на предприятието на адрес: http://gori.uzdp.bg
Благодарение на използваните модерни технологии уеб-приложението позволява онлайн визуализиране и бърз достъп до актуални сателитни снимки и цялата база данни за горите, защитените територии, туристическите обекти и кадастъра в Югозападна България.
Една от най-важните функции на интернет картата е възможността всеки потребител, разполагащ с GPS на телефона си, да локализира местоположението си на терен спрямо границите на горите и защитените територии, в района на които се намира.
Разработването на картата е една от мерките на Югозападното държавно предприятие за модернизация на горското стопанство. Нововъведението повишава прозрачността в сферата на горите, улеснява работата на горските служители и подпомага контролната дейност на държавните институции.

Leave a Reply