Новини, Шарен свят

Язовир „Бели Искър” ще се ремонтира основно!

Най-после се забелязва светлина в тунела – на редовното си заседание на 3 октомври Министерският съвет реши на яз. „Бели Искър” да се извърши основен ремонт.
Списъкът на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция /одобрен с правителствено разпореждане № 495 от т. г./, бе допълнен на заседанието с язовирите „Огоста” край Монтана и нашия „Бели Искър”.
С решението се създават условия за предприемането на необходимите мерки за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съответните съоръжения. Така ще се обезпечи и безопасната експлоатация на самия водоем.
По мнението на специалисти „Бели Искър” е сега един от най-опасните язовири не само в региона, а и в цялата страна. Изграден е през далечната вече 1945 г. Частичен ремонт на стената е правен в началото на този век, но експерти смятат, че това е съвсем недостатъчно и необходимостта от обстоен ремонт е съвсем належаща. Дори се смята, че по тази причина язовирът през последните години се държи почти полупразен.
За необходимостта от спешен ремонт на яз. „Бели Искър” постоянно алармира и Националния комитет за подобряване на водоснабдяването с председател инж. Ганчо Хитров. Остава с помощта и подкрепата на държавните институции най-сетне от думи да се премине към дела. И то колкото се може по-бързо, защото последиците от продължаващо забавяне биха могли да бъдат катастрофални.

Leave a Reply